HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Arkadaşımız R. Ozan Şahan Georges Corm'un eserini değerlendirdi.Georges Corm Avrupa ve Batı Miti Kitap İncelemesi


     Avrupa ve Batı Miti, modern dünyayı ve ülkemizi anlamaya çalışırken karşımıza çıkan birçok soruya yanıt vermekte ve bu soruların nasıl ortaya çıktığını bizlere anlatmaktadır. Batı olarak bahsettiğimiz toplumların, ülkelerin gelişme süreçlerini ve bugünkü seviyelerine nasıl geldiklerini anlamada bizlere yardımcı olmaktadır. Özellikle geçmişi karanlık ve çalkantılı olan Avrupa ve Batı’nın nasıl diğer gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlara örnek olacak konuma geldiğini kavramak açısından oldukça nitelikli bir kitaptır. Kitap yoğunluklu olarak Avrupa’nın ve Amerika’nın keşfiyle birlikte Batı adını alan medeniyetin tarihsel süreçleri üzerinde durmaktadır. Bu da okuyucunun Batı tarihi ve tarihi kişilikleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. Aksi takdirde yazarın aktarmak istediklerini anlamakta zorluk çekilecek ve kitabın akıcılığını bozacaktır. Bu nedenle kitap ilgi alanına hitap eden bir eserdir.

     Tarihsel süreç boyunca toplumlar ve devletler arasında üstünlük sürekli olarak el değiştirmiştir. Önce Antik Yunan medeniyetleri ile başlayan üstünlük yarışı daha sonrasında bu medeniyetlerin eserlerinin Arapça’ya çevrilerek İslam medeniyetine aktarılmasıyla zaman içerisinde bu üstünlük müslümanların eline geçmiştir. Nihayetinde bu üstünlük müslümanlardan Avrupa ve Batı’nın eline geçerek bugünkü duruma gelinmiştir. Batı son  üstün olarak bu başarısını kendi ataları ve mirası olarak gördükleri Antik Yunan ve Roma eserlerini kendi dillerine çeviren müslümanların eserlerini takip ederek  elde etmişlerdir. Buradaki ilginçlik kitapta da geçen doğrudan bu eserleri orijinallerinden çevirmek yerine müslüman alimlerin ve bilim erbabının kendi yorumlarını da kattıkları eserleri kendi dillerine çevirerek Rönesans ve Reform etkisinin ortaya çıkmasıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere medeniyetler arası üstünlük kalıcı değildir ve çalışan, isteyen medeniyetler onun sahibi olmuşlardır. Kitapta özellikle bu durum Rönesans’ın geri planı açıklanırken belirtilmiştir.  Daha sonrasında Avrupa’nın kendini yeniden inşası sürecinde yaşanan iç savaşalar, dini bölünmeler, siyasi çekişmeler Avrupa’nı bugün bildiğimiz konumuna kolay gelmediğini bize göstermektedir. Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile birlikte parmakla gösterilen ve modernitenin karşılığı olan Avrupa’yı anlamayı dünya için zorunlu hale getirmiştir.

     Sonuçta, Avrupa ve Batı Miti günümüz dünyasının temellerini oluşturan, örnek alınan Batı toplumunun inşa sürecini bizlere anlatmaya çalışarak dünyanın içinde bulunduğu durumu ve gelecekte nereye doğru evrileceği konusunda bizlere fikir vermektedir. Ayrıca bu tarihsel süreçleri anlatırken modernlik ve üstünlük gibi durumların içinin ne kadar dolu ya da boş olduğu konusunda bizleri düşünmeye itmektedir


Sayfayı Paylaş :