HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.HAKKIMIZDA


Biz Kimiz?

Biz, 30 yılı aşkın tanışıklığı, arkadaşlığı ve dostluğu paylaşan bir topluluğuz.

Üniversite öğretim üyesi, kamu çalışanı, serbest meslek ve özel sektör mensupları olarak çeşitli uğraşlarımız olsa da, yüksek amaçlar ve ideallerimiz için yaşamlarımızda ayırdığımız  alanda birlikteliğimizi sürdürerek bugünlere kadar geldik.

Yaşadığımız dünyayı ve ülkemizin gidişatını anlamaya, olup-bitenler karşısında “söz ve duruş sahibi” olmaya; daha iyi bir ülke, daha iyi bir dünya talep ederken kendi yaşam alanlarımızı iyilik, doğruluk ve hakkaniyet ilkeleriyle imar etmeye çabaladık ve bu çabalar çerçevesinde anlam ve süreklilik kazanan bir birlikteliğimiz oldu.

İnsanı, varlığı, varoluşun anlamını, dünyayı, ve çevremizde olup bitenleri anlamak için birbirimize telkin ettiğimiz şey önce "değerler” oldu. Değerler ekseninde, var oluşun amacını, ahlak, adalet, iyilik, akıl ve bilgi, eylem ve başarı gibi temel kavramların insan ilişkilerinde, siyasette, ekonomide, kültürde ve hayatın diğer alanlarındaki yansımaları üzerinde düşünmekten, anlamaya çalışmaktan, doğru anlayış doğru eylem arayışında olmaktan vazgeçmedik, bu arayışı birlikte sürdürmeye önem verdik.

Ortak kültürümüzün ve zamanın çocukları olmak bakımından çoğunuzdan önemli bir ayrılığımız yok. Birbirimizden ayrı ve uzakta olsak da, yollarımız bugüne kadar hiç kesişmese de Anadolu insanının taşradan büyük kentlere, gelenekten modernliğe doğru serüveninde şekillenen dünyasında, paylaştığımız bu ortak dünyada yaşayageldik.

Çocukluğumuzda, gençliğimizde, öğrencilik dönemlerimizde hayatımızda ve ülkemizde olmayan şeylerin sıkıntılarını yaşadık; eksiklikler, haksızlıklar ve yanlış gördüğümüz şeyler, karşımıza çıkan engeller, itiraz ettiğimiz, talep ettiğimiz, ertelediğimiz, beklediğimiz ve hayal ettiğimiz şeyler oldu. 

Paylaşmanın ve dayanışmanın bereketini, birlikteliğin ve dostlukların sıcaklığını, birlikte öğrenmenin ve çalışmanın güzelliklerini, kadim değerlere tutunarak birlikte olmanın esenliğini, inanmanın ve özgürce kendini adamanın yüceliğini de beraberce yaşadık.

“Bu ülke” de ayrıcalıklı ve korunaklı olamayan her sade insan gibi bizler de var olan ve olmayan şeylerden payımıza düşeni yaşadık.

Kadim değerlerle anlam kazanmış, güzelleşmiş, bereketlenmiş ve imar olmuş bir dünya için sorumluluk üstlenerek imkanlarımızı birleştirerek yapmak istediklerimiz için bu vakıf çatısı altında bir araya geldik.

Korkusuz bir kuşak yetişmesini, özgüveni yüksek, bilgi ve becerisiyle dünya ölçütlerini yakalamış ve aşmış, kalbi ve aklı iyiliğe, doğruluğa açık, insanlığın hayrına olan işler için azmi ve çalışkanlığıyla yüksek başarılar gösteren bir genç kuşak yetişmesi için bir program uygulamaya koyarak hizmetlerimize başladık.

Bu çerçevede yetim, öksüz veya parçalanmış aile üyesi olan öğrencilere burs desteği sağlıyoruz.

Bu öğrencilerimizin katıldıkları eğitim seminerleri, okuma ve sohbet etkinlikleri ve konferanslar düzenliyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerine katılımlarını sağlıyoruz.

Tarih, kültür ve sanat değerlerimizin bize özgü bakış açısıyla roman, film vb. edebiyat ve sanat eserlerinin üretimlerine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda özellikle genç kuşak sanatçılarımızı nitelikli yapımlara özendiriyor, eserlerinin basımını destekliyor, kamuoyuna tanıtılmasına çaba gösteriyoruz.

Hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüzde kalıplaşmış yargıların ve basmakalıp değerlendirmelerin dünyayı ve toplumumuzu anlamaya yetmediği bilinen bir gerçek. Ortak sorunlarımızı anlamak ve sağlıklı çözümler üretebilmek için doğru ve güncel bilgilerin önemi tartışılmazdır. Bu anlayışla, hareket ve değişim halindeki toplumun değer, kimlik ve yaşam biçimini kaynağından öğrenmek için sosyal ve siyasal araştırmaların ve bilimsel yaklaşımların ürettiği bilgilerin kanaat oluşturmada, söz söylemede ve karar vermede hayati değer taşıdığı inancıyla “sosyal ve siyasal araştırma” projesi yürütüyoruz.

2008 senesinden bugüne süren vakıf çalışmalarımızda en büyük mutluluğumuz özlemini duyduğumuz değerlere sahip çıkan gençlerle buluşmak oldu. Onları tanıdıkça ümidimiz taze ve içimiz huzurlu.