HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.VAKIF MECLİSİ KOMİSYONLARI YÖNERGESİ

 


KALICI DEĞERLER VE MAARİF VAKFI

VAKIF VEKİLLERİ MECLİSİ KOMİSYONLARI YÖNERGESİVakıf Vekilleri Meclisinin yapısını ve kuruluşunu düzenleyen Kadem Vakfı Meclis Yönetmeliği’nin 14. Maddesi gereği Kadem Vakfı Meclisi bünyesinde 4 farklı komisyonun kurulması öngörülmüştür.

Komisyonlar
Madde 1:

1.    Bilimsel Faaliyetler Komisyonu
2.    Kulüp Faaliyetleri Komisyonu
3.    Sosyal İlişkiler Komisyonu
4.    Tanıtım İşleri Komisyonu

Bilimsel Faaliyetler Komisyonu
Madde 2:


1.
Komisyonun Temel Amacı
Vakıf bünyesinde bursiyerlere yönelik yürütülen seminerlerin ve kitap kulübü faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına dönük faaliyetler geliştirmek, bursiyerlerin fikri ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak adına çeşitli bilimsel faaliyetler düzenlenmesine dönük çalışmalar yapmak.

2.
Komisyonun Faaliyet Kapsamı
Komisyonun faaliyet kapsamında, Vakıf bünyesinde yürütülen seminerleri ve kitap kulübü faaliyetlerini geliştirmek, faaliyetlere bursiyerlerin katılımının denetlemek, faaliyetlerin bursiyerlerde bulduğu karşılığı pozitif değere çevirmeye yönelik alanlar açmak, seminer faaliyetleri gerçekleştirilirken optimum aktarımın sağlanmasına yönelik önerilerin üretilmesini sağlamak, seminerlerin ve kulüp faaliyetlerinin dışında gerçekleştirilecek sempozyum, panel, bilimsel yarışma gibi faaliyetlerin içeriklerinin belirlenmesine, yürütülmesine ve denetlenmesine katkı sağlamak yer almaktadır. 

3.
Komisyon Üyelerinin Temel Faaliyet Hedefleri
1.Yılda en az bir kez olmak üzere bursiyerlerin katıldıkları seminer programları hakkında değerlendirme ve önerilerinin belirlenerek Öğrenci İşleri Başkanlığına bir raporla bildirilmesine dönük anket çalışması yapmak. 
2.Kitap kulübü faaliyetlerinde eser havuzunun güncellenmesine dönük olarak bursiyer görüşlerini ve önerilerini almak amacıyla anket çalışması yapmak, anket sonuçlarını Öğrenci İşleri Başkanlığına bir raporla sunmak. 
3.Kitap kulübü faaliyetlerinde eser seçimlerinin bursiyerlerin kişisel gelişimleri üzerinde daha etkin ve verimli katkı sağlayacak şekilde yapılabilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve etkili yöntemler geliştirerek Öğrenci İşleri Başkanlığına bir raporla sunmak.
4.Bursiyerlerin mesleki gelişimlerine yönelik seminer, konferans, söyleşi gibi faaliyetler düzenlemek.
5.Bursiyerlerin mesleklerinde yetkin kişileri ziyaret.
6.Bursiyerlerin meslek alanlarına ilişkin haberdar oldukları etkinlikleri vakıftaki diğer öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak.
7.Bursiyerlerin mesleki alanlarında makale yazma deneyimi edinmelerine dönük e-dergi kurmak ve Vakfın sitesinde yayınlamak.
8.TÜBİTAK çerçevesinde bilimsel yarışma faaliyetlerine katılımı sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
9.Bursiyerlerin isteği ve komisyonun onayı ile belirlenen konularda çalıştaylar düzenlemek.

 

 

Kulüp Faaliyetleri Komisyonu
Madde 3:

1.Komisyonun Temel Amacı
Vakıf bünyesindeki Sosyokültürel Kulüp faaliyetlerini ve mevzuat çalışmalarını geliştirmek ve uygulanmasını denetlemek.

2.Komisyonun Faaliyet Kapsamı
Komisyonun faaliyet kapsamında, Bursiyerlerden gelen talepler doğrultusunda Öğrenci İşleri Başkanlığı’nın sevk ve denetiminde sosyokültürel kulüpler kurma ve faaliyetlerinin yürütülmesini denetleme çalışmaları yer almaktadır. 

3.Komisyon Üyelerinin Temel Faaliyet Hedefleri

1.Bursiyerlerden çeşitli vesilelerle gelen sosyokültürel yeni kulüp kurma tekliflerini değerlendirmek, gerekliliğini araştırmak, bursiyerler nezninde görüşleri derlemek, konu ile ilgili komisyon görüşünü gerekçesi ile birlikte oluşturarak bir rapor eşliğinde karar için Öğrenci İşleri Başkanlığına sunmak.
2.Öğrenci İşleri Başkanlığının olumlu veya olumsuz kararının gereğini yerine getirmek ve Vakıf sitesinde yayınlamak.
3.Kurulmasına karar verilen kulübün oluşumunda ve yapılandırılmasında Vakıf Vekilleri Meclisi Divanına yardım ve eşlik etmek.
4.Kulüplerin faaliyetlerini denetlemek, faaliyet raporları ilgili kulüplerden bilgi almak, raporlarla uygulamalar arasındaki uyumu denetlemek, yıllık toplantılarla kulüplerin faaliyetlerinin devamına ilişkin görüş oluşturarak Meclis Başkanlığına sunmak, Başkanlığın kararlarının uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını duyurmak.
 

Sosyal İlişkiler Komisyonu
Madde 4:

1.Komisyonun Temel Amacı
Bursiyerler arasındaki ve bursiyerlerle  Vakıf kurumları arasındaki sosyal ağı güçlendirmek, tanışma ve dayanışmayı artırmak.

2.Komisyonun Faaliyet Kapsamı
Komisyonun faaliyet kapsamında, Bursiyerler arasındaki ve bursiyerlerle Vakıf kurumları arasındaki ilişkileri arttırıcı faaliyetler düzenleme ve bu faaliyetlerden üyeleri haberdar etme yer almaktadır. 

Komisyon Üyelerinin Temel Faaliyet Hedefleri
1.Vakfın Facebook haberleşme sayfasını Vakıf kurum içi haberleşme amaçlı olarak kurmak ve uygulanmasını aktif olarak takip etmek.
2.Bursiyerlerin öneri ve şikâyetlerini daha rahat dile getirebilmesi için öneri ve şikâyet kutusu oluşturmak, şikâyetleri incelemek, gerekli görülenlere karar vermek ve gerekçeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Başkanlığına raporlamak.
3.Üyeler arasında satranç, futbol gibi yarışma ve turnuvalar organize etmek.
4. Dönem sonunda mezun olacak öğrenciler için yemek programı ve ödül töreni düzenlemek.
5. Dönem sonu pikniğine aktif ve etkili katılım amacıyla bursiyerler arasında hazırlık çalışmaları yapmak, program oluşturmak, uygulama olurunu Öğrenci İşleri Başkanlığından almak ve piknikte uygulanmasını sağlamak.

Tanıtım İşleri Komisyonu 

1.
Komisyonun Temel Amacı:
Vakıf faaliyetlerinin sosyal medyada görünürlüğünü artırmak, vakıf üyeleri hakkında çeşitli haberlerin vakfa ait sosyal medya mecralarında paylaşılmasını sağlamak, sosyal medya ve mecralara yansıyarak veya bir şekilde Vakfa iletilen talep, öneri ve şikayetlerin tespit ve takibini yaparak vakfın ilgili kurumlarına ulaşmasını sağlamak. Vakıf çalışmaları hakkındaki bütün dilekçelerin kabulünü, değerlendirmesini yaparak vakfın ilgili kurumlarına ulaştırmak.

2.Komisyonun Faaliyet Kapsamı
KADEM Vakfı’na ait Facebook, Twitter, İnstagram, vakıf internet sitesi ve diğer mecralarda vakıf faaliyetleri, kitap incelemeleri, genel kültür ve bilimsel faaliyetler, duyurular, öğrenci haberlerini paylaşmak ve takipçilerle iletişim kurmak, Vakıf yönetim kuruluna iletilen bütün talep, öneri ve bilgilendirme dilekçelerini kapsamaktadır.

3.Komisyon Üyelerinin Temel Faaliyet Hedefleri
1.Kadem Vakfı’na ait İnstagram hesabının açılması
2.Vakıf internet sitesinin düzenlenmesi, altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak
3.Vakıf öğrencilerinin özel günlerinin sosyal medyada paylaşılması (mezuniyet, taziye vb.)
4.Facebook Kalıcı Değerler ve Maarif Vakfı haberleşme sayfasının kurulması(Üyeler arası ilişkileri geliştirme komisyonu ile koordineli)
5.Vakfa yapılan dilekçe başvuruları bu komisyonda değerlendirilebilir.
Komisyon yaptığı değerlendirme sonucunda mütevelli heyetine tavsiye raporlaması yapabilir.