HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.KELÂMIN TEMEL PROBLEMLERİ

Hemen Satın Almak İçin: https://www.literakitap.com/urun/kelamin-temel-problemleri

Kelâmın Temel Problemleri
Fahreddin er-Râzî 

Kelâmî-felsefî dönemin otorite ismi olan Fahreddin er-Râzî, (606/1210)  başta kelam, felsefe ve mantık olmak üzere birçok aklî ve naklî ilimde eser kaleme alan en etkili şahsiyettir. Râzî’nin 599-602/1202-1205 tarihleri arasında "es-Sultânu’l-mu‘azzam” olarak nitelediği Muizzüddîn (Şehâbeddîn) Muhammed’e ithafen Farsça kaleme aldığı elinizdeki bu eser, Râzî’ye "efendim” ve "şeyhim” diyen bir öğrencisi veya en azından onun bir takipçisi tarafından ya daha hayattayken ya da onun vefatına müteakip Arapçaya tercüme edilmiştir. 
Râzî, Kitâbü’l-Hamsîn fî usûli’d-dîn/el-Mesâilü’l-hamsûn fî usûli’d-dîn isimli bu eserinde ulûhiyyet, nübüvvet ve semʻiyyâta dair konuları fazla ayrıntıya girmeden özet bir şekilde sunmaktadır. el-Hamsîn, farklı fikrî evrelerden geçtiği bilinen Râzî’nin Eş‘ârî kimliğini ortaya koyan en önemli eserlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Râzî, kaleme aldığı diğer eserlerinden farklı olarak el-Hamsîn’de kelâmî bahisleri sade bir tarzda incelemektedir. Bu eserin başka bir özelliği de Gazzâlî ile birlikte sûrî mantığın kelama transfer edilmesinin doğal bir sonucu olarak işlenen konuların çoğu düz kıyas veya ters kıyas formunda ele alınmış olmasıdır. 

KATEGORİLER

ÇOK OKUNANLAR

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji 12

  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji 12 : Nitel Araştımalarda Güveni ...

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji 10

  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji 10: Etnografik Saha Stratejiler ...

 • ZİHNİN İŞLEVLERİ VE ZİHİNSEL SÜREÇLER

  Şahsiyet Düşünce ve İfade 12: Zihnin İşlevleri ve Zihinsel Süreçler

 • 4. YIL: VARLIK ÜZERİNE "DÜŞÜNÜNCE"

  Cevdet Yaşaroğlu

Sayfayı Paylaş :